Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Οι φορείς του Δημοσίου, που θα αξιολογηθούν

- Ποιοί τίθενται σε διαδικασία

     Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρη Ρέππα, και Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, προσδιορίζονται οι φορείς του Δημοσίου που θα αξιολογηθούν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011.
     Ειδικότερα, με την ΚΥΑ τίθενται σε διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού τους από 1-1-2012, οι φορείς:
     α. Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου...
...εποπτείας τους
     β. Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Ενημέρωσης
     γ. Αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες
     δ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
     ε. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
     στ. Οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφ. Α΄ του Ν3429/2005, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον 30 εργαζόμενους.
     Ο κατάλογος των φορέων θα συμπληρωθεί με νεώτερη ΚΥΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο ΑΡΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ευθύνεται μόνο για όσα γράφουν οι συντάκτες του.
Παρακαλούμε μην μας φέρνετε στη δύσκολη θέση να διαγράφουμε υβριστικά ή χυδαία σχόλια.