Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013


Το αρδευτικό
Πέτα - Κομποτίου
έγινε γιοφύρι της Άρτας

     Το αρδευτικό έργο της Πεδιάδας Πέτα - Κομποτίου ίσως χρειασθεί περισσότερο να ολοκληρωθεί από ότι χρειάστηκε το Γεφύρι της Άρτας.
     Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν θα διαπιστώσουμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας με έγγραφό του τον Οκτώβριο του 1975 ζητούσε, ενόψει της κατασκευής του...


...Φράγματος στο Πουρνάρι, να συντονιστούν τα δύο έργα δηλαδή η κατασκευή του φράγματος και το αρδευτικό ολόκληρης της Πεδιάδας Άρτας.

Του Άγγελου Παπασπύρου

     Ύστερα από 6 χρόνια το τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων άρχισε τη μελέτη κατασκευής του αρδευτικού έργου της Πεδιάδας Πέτα - Κομποτίου με το οποίο θα αρδεύονταν 40 χιλιάδες στρέμματα. Σήμερα μετά από 32 χρόνια το έργο βρίσκεται ημιτελές και μάλλον στην αρχή, ενώ έχει περάσει από σαράντα κύματα. Η ολοκλήρωσή του φαίνεται προβληματική.
     Και ενώ, όπως είπαμε, βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της κατασκευής, άρχισε η αμφισβήτηση της χρησιμότητάς του και ακούγονται απόψεις όπως: ο σχεδιασμός του έργου είναι τεχνικά ανεπαρκής, η ημιορεινή ζώνη του Πέτα δεν καλύπτεται κ.α. Και με πρόσχημα, τα ενδεχομένως υπαρκτά προβλήματα του έργου, διατυπώνονται προτάσεις για κατασκευή λιμνοδεξαμενών στην περιοχή Κομποτίου και δεν ξέρω που αλλού.
     Αυτό όμως που προέχει αυτή τη στιγμή, είναι η ολοκλήρωση του έργου άρδευσης των 40 χιλ. στρεμμάτων. Όσον αφορά την άρδευση της ημιορεινής ζώνης, οι ειδικοί υποστηρίζουν με πειστικά επιχειρήματα ότι:
     Για να ποτισθεί π.χ. η ημιορεινή του Πέτα απαιτούνται μικρού κόστους συμπληρωματικά έργα με άντληση νερού από το βασικό αγωγό του δικτύου, όπως έγινε και γίνεται σε πολλές περιοχές. Η εγκατάλειψη του έργου και αναζήτηση λύσεων σε λιμνοδεξαμενές θα απαιτούσε ίσως άλλα 30 χρόνια, ιδιαίτερα μέσα σ’ αυτήν την οικονομική κρίση.
     Είναι επομένως άμεση ανάγκη να αξιοποιηθεί το υδάτινο δυναμικό του φράγματος γιατί:
     1. Θα ανεβάσει κατά πολύ τις αποδόσεις των καλλιεργειών στις αρδευόμενες περιοχές. Η ποσοτική απόδοση μπορεί να φθάσει στις υπαίθριες καλλιέργειες το 200%.
     2. Θα εξασφαλίσει πολλές καλλιέργειες από τον κίνδυνο της υποβάθμισης των προιόντων.
     3. Θα επιτρέψει αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
     4. Θα μειώσει το κόστος σε αρδευόμενες καλλιέργειες που χρησιμοποιούν σήμερα αντλητικά συγκροτήματα.
     5. Θα επιτρέψει την εντατικότερη λίπανση.
     Για αυτούς τους λόγους πρέπει να επισπευσθεί το έργο με παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας, των κομμάτων και προπαντός της τοπικής κοινωνίας.
     Η παραπέρα καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει και στη ματαίωσή του, μέσα σε αυτή την καθολική κρίση που διέρχεται η χώρα.

     (Από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο ΑΡΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ευθύνεται μόνο για όσα γράφουν οι συντάκτες του.
Παρακαλούμε μην μας φέρνετε στη δύσκολη θέση να διαγράφουμε υβριστικά ή χυδαία σχόλια.