Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013


35.650 συνταξιούχοι
έμειναν χωρίς ΕΚΑΣ

     Εγκύκλιος του ΙΚΑ καθορίζει τον τρόπο που θα εισπράξει το ταμείο τα ποσά που καταβλήθηκαν στους μη δικαιούχους (λόγω νέων εισοδηματικών και περιoυσιακών κριτηρίων) για το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου.
     Σε 13.549 συνταξιούχους κόπηκε γιατί είχαν υπερβεί τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που προβλέπονται, ενώ σε 23.011 συνταξιούχους κόπηκε...


...το επίδομα λόγω ελλιπών μηχανογραφικών στοιχείων.
     Σύμφωνα με το ΙΚΑ, με τη χορήγηση της σύνταξης μηνός Ιουνίου επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στο αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ του έτους 2012:
     α) η χορήγηση του επιδόματος συνεχίστηκε κατά το τρέχον έτος σε 180.022 δικαιούχους (με τα ποσά που προβλέπονται στις κλίμακες καθώς και με το ποσό των 30 €),
     β) επαναχορηγήθηκε σε 12.005 περιπτώσεις
     γ) χορηγήθηκε για πρώτη φορά σε 12.021 συνταξιούχους,
     δ) διακόπηκε σε 13.549 συνταξιούχους λόγω υπέρβασης των οικονομικών κριτηρίων και σε 23.011συνταξιούχους λόγω ελλιπών μηχανογραφικών στοιχείων.
     Να σημειωθεί ότι με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2013 καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και τα αναδρομικά ποσά ΕΚΑΣ από 1.1.2013 ή οι διαφορές του επιδόματος έτους 2013.
     Παράλληλα, ξεκίνησε η τμηματική παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ μηνός Μαΐου 2013 που είχαν χορηγηθεί στις 29 Απριλίου σε μη δικαιούχους του ΕΚΑΣ κατά το τρέχον έτος ή σε δικαιούχους μικρότερου ποσού, ως εξής:
     α) ποσό ΕΚΑΣ μέχρι 80,00 €, σε μία δόση,
     β) ποσό ΕΚΑΣ από 80,01€ έως 160,00 € σε δύο δόσεις,
     γ) ποσό ΕΚΑΣ από 160,01€ και άνω, σε τρεις δόσεις.
     Να σημειωθεί ότι, το υπουργείο Εργασίας έχει δώσει εντολή για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ διαστήματος 1.1.2013-30.4.2013, τόσο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται πλέον δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος κατά το τρέχον έτος όσο και στις περιπτώσεις που μετά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι στο διάστημα αυτό είχαν καταβληθεί μεγαλύτερα ποσά ΕΚΑΣ από αυτά που δικαιούται ο συνταξιούχος.
     Η παρακράτηση των ποσών αυτών θα γίνει από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε μηνιαίες δόσεις των 80,00 ευρώ, αρχής γενομένης από την πληρωμή της σύνταξης μηνός Ιουλίου και θα αφορά τους 13.549 συνταξιούχους στους οποίους διακόπηκε η χορήγηση του επιδόματος λόγω υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων. Στις περιπτώσεις των 23.011 συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί το ΕΚΑΣ λόγω έλλειψης ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, η παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2013 θα γίνει μετά τον ατομικό έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης του ΕΚΑΣ στις κατηγορίες αυτές, που θα διενεργηθεί από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων.
     Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρεται πως στις περιπτώσεις των 23.011 συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί το ΕΚΑΣ με κωδικούς διακοπής 01-19, η παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2013 θα γίνει μετά τον ατομικό έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης του ΕΚΑΣ στις κατηγορίες αυτές, που θα διενεργηθεί από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να μεριμνήσουν και για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ μηνός Μαΐου που είχε παρακρατηθεί από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
     Ο ατομικός έλεγχος των συνταξιούχων αυτών θα γίνει από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων κατά προτεραιότητα και ανεξάρτητα από την ύπαρξη εκκρεμών αιτήσεων για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ παλαιότερων ετών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει αμέσως, με ευθύνη των Διευθυντών, να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης του ΙΚΑ τα Δελτία Μεταβολών των συνταξιούχων με τις απαραίτητες μεταβολές, διαδικασία που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013, ώστε:
     α) να οριστικοποιηθεί το αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ κατά το τρέχον έτος,
     β) να διακοπεί η χορήγηση του επιδόματος σε όσους δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, και
     γ) να χορηγηθούν διαφορές ποσών σε δικαιούχους μεγαλύτερου ποσού ΕΚΑΣ λόγω αλλαγής κλιμακίου (αναδρομικά από 1.1.2013).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο ΑΡΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ευθύνεται μόνο για όσα γράφουν οι συντάκτες του.
Παρακαλούμε μην μας φέρνετε στη δύσκολη θέση να διαγράφουμε υβριστικά ή χυδαία σχόλια.