Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013


Επανέρχεται στα σχολεία
η ενισχυτική διδασκαλία

     Το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας που τα τελευταία χρόνια είχε ατονήσει, παρότι αποτελούσε το μόνο εκπαιδευτικό καταφύγιο για εκατοντάδες παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν φροντιστήρια, επιστρέφει στα Γυμνάσια, και απευθύνεται σε μαθητές, που υστερούν στην σχολική τους επίδοση.


     Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές θα έχουν βοήθεια στα εξής μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά (κύρια Ξένη Γλώσσα), ενώ το πρόγραμμα θα είναι τρίωρο και θα ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου.
     Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα.
     Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική Τεχνική Εκπαίδευση).
     Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ), τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων και ορίζονται ανά διεύθυνση με απόφαση του διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.
     Σε κάθε τμήμα μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές το ελάχιστο και έως 15 μαθητές το μέγιστο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται μεταβολή των ανωτέρω ορίων έως 5 μαθητές το ελάχιστο (π.χ. δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, κ.λπ.). Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής απουσιάζει αδικαιολογήτως 20 συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα του και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων.

     144 Τμήματα στην Ήπειρο
     Στην Ήπειρο θα λειτουργήσουν 144 τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Τα περισσότερα τμήματα, 90 στον αριθμό, θα λειτουργήσουν στο Νομό Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα, 8 τμήματα στο Γυμνάσιο Δολιανών, 17 στο Γυμνάσιο Ελεούσας, 14 στο 1ο Γυμνάσιο Ανατολής, 16 στο 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 15 στο 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, 8 στο Γυμνάσιο Κόνιτσας και 12 τμήματα στο Γυμνάσιο Χρυσοβίτσας.
     Στην Άρτα, θα λειτουργήσουν 9 τμήματα, 6 στο 2ο Γυμνάσιο Άρτας και 3 στο Γυμνάσιο Κωστακιών,
     Στη Θεσπρωτία 28, 18 στο 2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας, 1 τμήμα στο Γυμνάσιο Παραμυθιάς και 9 στο Γυμνάσιο Φιλιατών και
     Στην Πρέβεζα 17 Τμήματα, 6 στο 2ο Γυμνάσιο Πρέβεζας, 8 στο 1ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας και 3 στο Γυμνάσιο Καναλακίου.

     Θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς
     Σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση, στα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα απασχοληθούν περίπου 951 εκπαιδευτικοί για κάθε ένα από τα σχολικά έτη Μάρτιος 2013 - Μάιος 2013, Σεπτέμβριος 2013 - Μάιος 2014 και Σεπτέμβριος 2014 - Μάιος 2015 και περίπου 243 Υπεύθυνοι Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Υ.Σ.Κ.Ε.Δ) για το ίδιο διάστημα.
     Οι μηνιαίες αποδοχές για τις θέσεις εκπαιδευτικών, αποτελούν δαπάνες που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Πράξης και πιο συγκεκριμένα από το Υποέργο «Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού και λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας».
     Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας της Πράξης, (όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει για κάθε σχολικό έτος εφαρμογής) και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών ή/και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, με χρήση του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο ΑΡΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ευθύνεται μόνο για όσα γράφουν οι συντάκτες του.
Παρακαλούμε μην μας φέρνετε στη δύσκολη θέση να διαγράφουμε υβριστικά ή χυδαία σχόλια.