Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013Bαριά πρόστιμα για
«πειραγμένα» ταξίμετρα

     Βαριά πρόστιμα, που ανέρχονται έως και τις 20.000 ευρώ, προβλέπονται σε απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τα «πειραγμένα» ταξίμετρα.
     Τούτο προβλέπεται στην αγορανομική διάταξη υπ' αριθμ. 03/2013 με θέμα: «Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέτρων», την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Αθ. Σκορδάς και δημοσιεύτηκε στο...


...ΦΕΚ 1399/B/2013.
     Όπως ορίζεται στη σχετική διάταξη: Μη συμμορφούμενα ταξίμετρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε να διατίθενται προς πώληση ή χρήση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ταξιμέτρων με τις ως απαιτήσεις του νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα. Ειδικά για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε οχήματα (ταξί), στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οχήματος (ταξί) διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο ΑΡΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ευθύνεται μόνο για όσα γράφουν οι συντάκτες του.
Παρακαλούμε μην μας φέρνετε στη δύσκολη θέση να διαγράφουμε υβριστικά ή χυδαία σχόλια.