Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013


Παράταση για
τις φορολογικές
δηλώσεις

     Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα παρατείνεται σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του φορολογούμενου ως εξής:


     - Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,
     - Για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
     - Για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
     - Για τα ψηφία: 7 και 8 έως και τη 12η Αυγούστου 2013,
     - Για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
     - Για το ψηφίο: 0 έως και την 30ή Αυγούστου 2013.
     Επίσης παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουλίου 2013 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.).
     Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στη ΔΟΥ, εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ (περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο ΑΡΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ευθύνεται μόνο για όσα γράφουν οι συντάκτες του.
Παρακαλούμε μην μας φέρνετε στη δύσκολη θέση να διαγράφουμε υβριστικά ή χυδαία σχόλια.